Правила и Условия

Използването на този сайт е свързано с определени Правила и Условия, с които се съгласят потребителите при отварянето на този уебсайт.

С влизането си в сайта Вие автоматично се съгласявате с Правилата и Условията, които можете да прочетете в тази страница.

Препоръчително е да прочетете внимателно T&C, тъй като всяко действие в сайта се счита за направено с вашето знание и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с Правилата и Условията, трябва да преустановите използването на Уебсайта.

Запазваме си правото по всяко време да правим промени или допълнения в Правилата и Условията. Промени могат да бъдат направени без изричното уведомяване на потребителите. Те ще бъдат своевременно актуализирани в тази страница.

Всяко използване на думите и изразите “Уебсайт“ и “Ние“ в Правилата и Условията се отнася за Casinoslotigri.com. Всяко използване на “Вие“ и “Вас“ се отнася за потребителите на съдържанието в Casinoslotigri.com.

При използването на Уебсайта, Вие се съгласявате със следните Правила и Условия:

1. Ако нямате навършено пълнолетие (възрастта на пълнолетие се определя от законодателството в страната, в която пребивавате), нямате прави да използвате този Уебсайт.

2. Съдържанието в сайта е единствено с информативна цел. Ние не поемаме отговорност за вашите действия, извършени на база на информацията, която намерите в този Уебсайт.

3. Не можем да гарантираме, че съдържанието и самия Уебсайт са лишени от грешки, дефекти и технически проблеми.

4. Вие се съгласявате на използвате Уебсайта единствено за легални дейности, съобразявайки се със законите във Вашата юрисдикция.

5. Вие се съгласявате, че ще предоставяте коректна и достоверна информация в случаите, когато Ви бъде поискана.

6. Вие се съгласявате, че сте наясно, че Уебсайтът не насърчава участието в хазартни игри, без значение дали те са легални или не. Вие се съгласявате да не ползвате информацията в Casinoslotigri.com в случай, че имате проблем с хазарта или усещане за такъв проблем.

7. За да отговорим на Вашите нужди, ние предоставяме връзки и продукти на трети страни. Ние не сме задължени или отговорни за действията или бездействията на доставчиците на продуктите, които намирате в този Уебсайт, както и за всякакви компенсации и претърпяни загуби.

8. Този Уебсайт съдържа различни видове изображения, текст, данни и информация, които са защитени от закона с авторско и търговско право. Вие нямате право да изтегляте, възпроизвеждате и разпространявате съдържанието му. Технически необходимото възпроизвеждане за целите на браузването е разрешено.

9. Използването на интернет е въпрос на собствен риск от страна на потребителя. Ние не сме отговорни за технически проблеми с Вашия достъп до интернет.

10. Всички материали и линкове в този сайт трябва да се използват на собствен риск. Ние не поемаме отговорност за задължения, загуби или щети, причинени или възникнали директно или индиректно от материалите в този Уебсайт.

11. Ваша е отговорността да се уверите, че хазартните игри в интернет пространството са легални в държавата, в която се намирате. Също така, ваша е отговорността да се уверите, че вашата възраст покрива минимално изискуемата възраст от местните закони за участие в онлайн хазартни игри.

12. Запазваме си правото по собствено усмотрение да прекратяваме или ограничаване достъпа на потребители до услугите на Уебсайта.

13. Уебсайтът си запазва правото на промени върху настоящите Правила и Условия.